1982 yılında Ankara’da doğdum. 2007’de Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video programından mezun oldum. 2010’da Danimarka’da Danish School of Journalism’in fotojurnalizm atölyesine katıldım. 2011’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Anasanat Dalı’ndaki yüksek lisans çalışmamı “Belgesel Fotoğraf Estetiğinde Bir Alt Tür Olarak Kişisel Anlatılar” isimli tezle tamamladım.

2005 yılında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Çok Kültürlü Kimlik” Üniversite Öğrencileri Sergisine, 2007 yılında İstanbul Pera Müzesi’nde “İşleyen Mekan” YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Mezuniyet Sergisine katıldım. 2009 yılında Belçika’nın Gent kentinde “İstanbul Ekspres” festivali kapsamında panoramik fotoğraflardan oluşan “İstanbul” sergim açıldı. 2012' de "Gezinmeler / Walkabouts" isimli sergim İstanbul'da GFİ’de (Genç Fotoğraf İnisiyatifi) açıldı. 2013'de Brezilya'da Terreiro de Fronteiras isimli kültürlerarası diyalog projesinde yer aldım ayrıca "Kıyı/The Edge" serimden bir seçki Mixer galerinin açık depo bölümünde sergilendi. “Outside/Dışarısı” çalışmam 2014 Mamut Art Project kapsamında sergilendi. İstanbul’da yaşıyorum ve serbest fotoğrafçı olarak çalışıyorum. Gündelik olaylardan ziyade günümüze dair durumlarla ilgileniyorum, çalışmalarımın insanın yeryüzüyle kurduğu ilişki bağlamında okunabilmesini umuyorum.

I was born in 1982 in Ankara and graduated from Yildiz Technical University Photography and Video Program in 2007. I participated in the photojournalism workshop of Danish School of Journalism in 2010. In 2011, I completed my graduate study in Mimar Sinan Fine Arts University Division of Photography with my thesis on “Personal Narratives as a Sub-Genre in the Aesthetics of Documentary Photography”. Along with many group exhibitions, I had my own “İstanbul” exhibition of panoramic photographs in the scope of “İstanbul Express” festival in Gent, Belgium, in 2009. My next personal exhibition called "Gezinmeler / Walkabouts" was displayed in İstanbul GFI. In 2013, I took part in an intercultural dialogue project called Terreiro de Fronteiras in Brasil. A section of "The Edge/Kıyı" work has been exhibited in Mixer gallery's open space area. "Outside/Dışarısı" series was exhibited as a part of 2014 Mamut Art Project.  I am living in Istanbul and working as a freelance photographer. I am interested in the situations of our time rather than daily events. I hope my work would be read in the context of the relationship people establish with the earth.

share